En storstilt kronerulling i fjor hvor svært mange bidro, førte til at Flåstuo, den eldste ikke-kirkelige bygnignen på hele Nordmøre og det som regnes for å være Sunndals mest verdifulle bygning, ble reddet fra en tilværelse som i lengden var skadelig for bygget.

Huset sto i et fuktig miljø i et skogholt i Øksendal. Det ble jevnlig oppdaget lekkasjer, og malingen flasset. Plasseringen gjorde også at huset var lite besøkt, og det var krevende å holde jevnlig kontroll med det. I fjor høst fikk en endelig flyttet huset til  Leikvin bygdemuseum.

Nå er Flåstuo klar for et helt nytt liv.

– Vi vil invitere alle som har bidratt med penger eller andre ytelser til Leikvin 10. mai, sier avdelingsleder Jarle Stavik til Driva.

Han legger til at det var svært mange som bidro til kronerullingen. Det kom store og små beløp, fra fjern og nær. Alt i alt ble det rullet inn i overkant av 200.000 kroner.

10. mai blir det anledning til å ta Flåstuo nærmere i øyesyn. Stua, som er fra 1625, er nå innredet med møbler og gjenstander fra forskjellige plasser i Øksendal. Gjenstandene ble samlet inn den gangen stua ble flyttet fra Flå til Øksendal, i mellomkrigstida.

– Forskjellige tider har satt sitt preg på Flåstuo. Det er mye å vise fram og fortelle om, smiler Stavik.

Det legges opp til kulturelle innslag ved Øystein Sandbukt, og det selges kaffe og kaker til inntekt for nytt tak på Flåstuo.

– Det er lagt ny takkonstruksjon med papp på bygget, så det er tett. Men vi planlegger å få lagt flere lag med never og torv på, og det vil også koste en del, sier Stavik. Han anslår omkring 100.000 kroner.

Arrangementet er også åpent for andre interesserte.

Her kan du se en underholdende film som viser flyttingen av stua. Det var en krevende øvelse...

Til slutt i filmen en oversikt over alle som bidro til kronerullingen.